LUFTEN VI ANDAS!

Byggd för plagg and play, följer standard filtermått.


SAF automatik skåp för styrning & relegering.

SAFhar utvecklat ett överordnat system som kontrollerar, filtertryck, VOC, energiförbrukningen,drifttider samt fel larm.

Systemet går att  kundeanpassa  efter kundens behov.

Total kontroll av:

VOC A-larm
Filter tryck (Pa) B-larm
Drifts tider
LCC (Energi besparing)
O3 A-larm
Copyright © 2016 SAFAB Alla rättigheter reserverade - Hemsida skapad av Focus@Media