LUFTEN VI ANDAS!

Byggd för plagg and play, följer standard filtermått.

SAF automatik skåp för styrning & relegering.

SAF– har utvecklat ett överordnat system som kontrolerar filtertryck, VOC, energiförbrukningen,drifttider. Tekniken är kundanpassad för kraven
som kunden ställer för sin specifika filtreringsbehov.

SAF-FE elektrostatsfilter sörjer för lägre CO2 påverkan pga. lägre tryckfall vilket sparar energi.

SAF-FE filter har genomgått ackreditering enligt EN 1822-5,2009 standard vid SP i Borås.
Våra filter uppfyller från EN 779-2012 upp till HP 13 för renrums standard.

Total kontroll av:

VOC A-larm
Filter tryck (Pa) B-larm
Drifts tider
LCC (Energi besparing)
O3 A-larm