OM OSS

Scandinavian Air Filtration AB är ett bolag som jobbar för en förbättrad miljö såväl inomhus som utomhus. Vi arbetar för att förbättra luften som vi andas genom såväl rening som minskad miljöpåverkan, det sistnämnda genom minskad energiåtgång och minskade sopberg.

Ägare är Harry Kraaijenhagen, med gedigen erfarenhet inom ventilationsbranschen sedan 1984.

Kärnverksamheten för SAF är marknadsföring, produktförsäljning samt projektverksamhet inom luftförbättring. Produktfloran består framförallt av elektrostatfilter, joniseringsutrustning samt övervakningsutrustning för luftförbättring.  Projektverksamheten innehåller förstudier, mätning och kontroll av luftkvalitet som är ett naturligt komplement till försäljningen av utrustning.

SAFAB kommer i första hand att jobba med partners och återförsäljare snarare än egen direktförsäljning. SAF jobbar aktivt med att skapa en stabil grund för sina partners gällande såväl produkter som support.

Ledord för verksamheten är ”Luften vi andas”. SAF jobbar för att skapa en mycket god luftkvalitet både inomhus och utomhus. Genom modern teknik minskas energiåtgången i ventilationsaggregat. Genom att använda samma filter under många år istället för att byta filterkassetter flera gånger per år minskas dessutom mängden material och sopor. Våra elektrostatfilter har tillika några av marknadens bästa filteregenskaper – allt för att ge såväl människor som djur den bästa möjliga andningsluften.

Den uppförsbacke som SAF jobbar i är en konservativ marknad där inarbetad utrustning av äldre karaktär har ett starkt fäste men vi bearbetar aktivt marknaden för ett systemskifte.

Med Vänlig Hälsning
Scandinavian Air Filtration AB

Harry Kraaijenhagen
VD