Luften vi andas från analys till åtgärd!

Provtagnings- och analysmetod för partikelstudier i luft och vätska.

Sempores provtagnings- och analysmetod kvalitetssäkrar inomhusluften.

  • Enkel luftprovtagning
  • Snabba och tillförlitliga svar utan laboratorieodlingar
  • Kontroll av: uteluft, tilluft i ventilationssystem, filterfunktion, tilluftsdon i rumsenheter, rumsluft och luftsspaltsutrymmen i väggar och golv

Sempore metoden började användas som filtrerings- och anrikningsmetod för snabbdiagnostik inom den medicinska forskningen i mitten av 70-talet.
Läs mer om metodens hisorik >>

Metoden fungerar lika bra på luft som på vätska. Den används numera både för forskningsändamål och för olika typer av kontrollmätningar av luftkvaliteten.

Genom noggrann granskning av proverna via SEM-mikroskopets bildskärm erhålles detaljrik information om de partiklar som har påträffats på provet, så att deras antal, storlek och form kan framgå tydligt. Läs mer om analysen >>

Metoden har många olika tillämpnings-områden och kan bl.a. användas för att upptäcka mögel-, bakterie-, fiber- och dammförekomst i ventilationssystem eller i rumsluft.
Läs mer om metodens tillämpningsområden >>