Elektrostatfilter

PRODUKTBESKRIVNING

SAF-FE

 • SAF-FE elektrostatfilter är byggd efter samma mått som påsfilter enkla att ersätta.
 • Certifierad EN ISO 16890.
 • Energicertifierade A+.
 • Drifttider, serviceintervall & mätvärden publiceras på servern.
 • Loggning av VOC, O3, temperatur, fukt och filtertryck, PM2,5 .

UTMÄRKANDE FÖR SAF-FE.

 • Lägre tryckfall än påsfilter.
 • Påverkar SFP talet på grund av lägre tryckfal.
 • Behöver inte bytas ut.
 • Behöver service en gång om året.
 • Gynnar miljö p.g.a färre transporter, bra för vår miljö.
 • SAF-FE elektrostatfilter går att återanvända till 95 %.

SAF-FE kan erbjuda kompletterande webblösningar med styr- & reglerutrustning med fokus på att framtidssäkra och optimera drift och service. Systemet bygger på flexibilitet och öppenhet för såväl standardutförande som kundanpassning. Mätvärden, drifttider, serviceintervall med mera publiceras i en webbserver samt över Modbus TCP för visning i överordnat operatörsgränssnitt.