Elektrostatfilter

SAF-FE

  • Ny generation elektrostatfilter som är byggd för att ersätta mekaniska filter
  • Drifttider, serviceintervall & mätvärden publiceras på servern
  • Loggning av VOC, O3, temperatur och fukt
  • Erbjuder en komplett flora med avancerad givare
  • Systemet bygger på flexibilitet och öppenhet

PRODUKTBESKRIVNING

  • SAF-FE elektrostatfilter är byggda för att enkelt ersätta mekaniska filter
  • Uppfyller filterklass EN799 – 2012 och EN 1822:5 – 2009 med lägre tryckfall än mekaniska filter
  • Påverkar SFP talet positivt på grund av lägre tryckfall
  • Reduktion av CO2 påverkan
  • Behöver endast rengöras ca en gång om året

SAF-FE kan erbjuda kompletterande webblösningar med styr- & reglerutrustning med fokus på att framtidssäkra och optimera drift och service. Systemet bygger på flexibilitet och öppenhet för såväl standardutförande som kundanpassning. Mätvärden, drifttider, serviceintervall med mera publiceras i en webbserver samt över Modbus TCP för visning i överordnat operatörsgränssnitt.

SAF automationslösning bygger på enkelhet men också med möjlighet att bygga upp avancerade system med givare för mätning av exempelvis VOC, O3, temperatur och fukt.

SAF erbjuder en komplett flora med avancerade givare som samtliga kopplas mot automationssystemet över busskommunikation.
Systemet hanterar naturligtvis även klassiska analoga givare.

SAF-FE fram

SAF-FE bak

SAF-FE undersida