SAF-FCP serien

Det perfekta filtret för Villor.

I vår när miljö är luftföroreningar ett stort problem, därför har vikten att säkerställa en sund innemiljö blivit allt nödvändigare och närmast ett krav, även för att förebyggande av farliga sjukdomar. SAF-FCP elektrostatiska filter har utformats och utvecklats för bostadssektorn både som en integration för mer komplexa system, och som en fristående lösning för system för utbyte och förnyelse.

Elektrostatfilter går att installeras i cirkulära kanaler alternativt i rektangulära kanaler, montagelåda medföljer. Ett utbud av elektrostatiska filter för användning i villor, anpassade utifrån olika dimensionering efter dom specifika förhållande som filtret ska betjäna. Filtret behöver ej bytas ut utan kräver endast underhåll.

Utmärkande egenskaper:

 • Effektiv luftrening – i klass med HP-filter
 • Låg energiförbrukning (9 W) och fullständigt återvinningsbar
 • Bygger tryckfall långsamt, dimensionerande tryck 20 Pa
 • EFX följer kraven för maskin-, elsäkerhets-och EMC-direktiven
 • Modulanpassade, följer påsfilter mått
 • För nya och befintliga aggregat
 • Lång livscykelkostnad upp till 25 år
 • Behövs endast rengöras ca en gång om året
 • Vattentäta
 • Förebygger rengöringsbehovet av ventilationskanaler och värmeväxlare
 • Minskad CO2-påverkan av miljön
 • Uppfyller kraven för 18§ PM10 & §19 PM2 enligt luftkvalitetsförordningen (2010:477)