Green Drain

Green Drain är en unik vattenfri, miljövänlig avlopps-luktlås som tillåter vatten att rinna ned i avloppet och samtidigt förhindra genomträngning av lukt, skadedjur och hälsofarliga gaser som till exempel Radon.