INJUSTERING

Rätt luftflöden i en ventilationsanläggning ger dig korrekt energianvändning och innebär att alla rum i en fastighet får tillgång till riktiga flöden.

Uppvärmning av luft påverkar, som bekant, energiåtgången. Detta betyder att du varken skall ha för höga eller för låga flöden utan rätt värden i hela fastigheten.

Vi gör noggranna luftflödesmätningar så att du alltid får rätt värden, eftersom ett för högt undertryck kan bli onödigt kostsamt, och ett för lågt övertryck i en anläggning kan leda till fukt och mögelproblem. Active luftöverföring från rum till våtutrymmen ger rätt över och undertryck med ett resultat av kriktiga luftflöden. Det är denna balans som är så viktig att uppnå.