Joniseringsfilter

SAF-FI JONISERING

  • Hög effektiv filtrerings teknik för bättre sterilisering och reducering av lukter
  • Anpassad för att seriekopplas med flera joniseringsaggregat
  • Webblösningar
  • Låga servicekostnader
  • Enkelt montage

SAF-FI joniseringsaggregat för negativa eller plus jonisering, har byggts för installation i luftbehandlingsaggregat .
SAF-FI är ett högeffektivt filtreringssystem för att säkerställa bättre sterilisering, reducering och oxidering av lukter samt klustra partiklar för att förbättra inomhusmiljön.

SAF-FI är anpassad för att seriekopplas med flera joniseringsaggregat i förhållande till dimensionerande luftflöde.
Joniseringsaggregatet installeras i en U profil för att enkelt kunna skjuta in i ventilationsaggregatet. Joniseringsaggregatet är försed med en Inbyggd elektroniske strömkrets med
en ljusdiod för att se att aggregatet är i drift.

SAF-FI system kan kompletteras med styr- & reglerutrustning med fokus för framtida säkra och optimerad drift och service.
Systemet är byggt för flexibilitet för såväl standardutförande som kundanpassning. Mätvärden, drifttider, serviceintervall med mera publiceras i webbserver samt över
Modbus TCP för visning i överordnat operatörs gränssnitt.

SAF-FI systemets automationslösning bygger på enkelhet men också med möjlighet att bygga upp avancerade system med givare för mätning av exempelvis VOC, O³, temperatur och fukt.

SAF-FI erbjuder en komplett flora med avancerade givare som samtliga kopplas mot automationssystemet över buss-kommunikation. Systemet hanterar naturligtvis även klassiska analoga givare.