Kunder & partners

FOLKHÄLSAN!

VENTILATIONS system med traditionella påsfilter släpper igenom bakterier och en mängd partiklar, mögelsporer
samt pollen.

Vid användningen av elektrostatfilter förebygger man:

  • Hög antibakteriell tillväxt
  • Hög effektivitet på sub-microbakteriela partiklar

Refererar till:

  • Air Hygien Institutet ILH of Berlin
  • San Matteo Polyclinc in Pavia

Visar att elektrostatfilter kan eliminera luftburna bakterier, jäst, mögel, svampar och pollen reduceras effektivitet upp till 99,96%.

Ett filter för de flesta behov!

Industri: Filtrering av Micro damm och rök i allmänhet, max koncentration på 20 mg/m3.
Sjukhus: Kontroll av luftburna partiklar, bakterier och pollen.
Skolor / Hotell: Reduktion av bakterier och partiklar Hotel och Pollen.
ACC: Installation av klimatanläggningar för bostäder, och industri.
Storkök: Minimerar fettpartiklar, mögel etc.

 

Våra återförsäljare

Jonsered 19
433 75 JONSERED
SVERIGE
www.acvent.se
bengt@acvent.se

Vencos

På Vencos arbetar vi med optimering av energi- och driftskostnader i samband med ventilation.

Vi har fokuserat våra ansträngningar på det befintliga byggnadsbeståndet i kommersiellt byggande, som vi ser här en del äldre ineffektiva anläggningar med hög energiförbrukning och därmed höga driftskostnader.

Vi arbetar med en Plug and Play-lösning där man ersätta den befintliga ventilationsaggregat med en ny och typiskt betydligt effektivare anläggning för att ge en stor energibesparing.

Utöver den vanliga värmeåtervinningen , finns det i systemet integrerat en reversibel värmepump, så att systemet kan kyla både sommar och förvärmning av luft på vintern.

Hela det existerande rörledningssystem återanvändas , så att utbyte är ganska enkelt när byggnaden är i drift.

Våra återförsäljare

Vencos A/S

Lautruphøj 1-3
2750 Ballerup

info@vencos.dk
Tlf. +45 3016 3304
CVR: 38 32 04 91
www.vencos.dk