Kunder & partners

FOLKHÄLSAN!

VENTILATIONS system med traditionella påsfilter släpper igenom bakterier och en mängd partiklar, mögelsporer
samt pollen.

Vid användningen av elektrostatfilter förebygger man:

  • Hög antibakteriell tillväxt
  • Hög effektivitet på sub-microbakteriela partiklar

Refererar till:

  • Air Hygien Institutet ILH of Berlin
  • San Matteo Polyclinc in Pavia

Visar att elektrostatfilter kan eliminera luftburna bakterier, jäst, mögel, svampar och pollen reduceras effektivitet upp till 99,96%.

Ett filter för de flesta behov!

Industri: Filtrering av Micro damm och rök i allmänhet, max koncentration på 20 mg/m3.
Sjukhus: Kontroll av luftburna partiklar, bakterier och pollen.
Skolor / Hotell: Reduktion av bakterier och partiklar Hotel och Pollen.
ACC: Installation av klimatanläggningar för bostäder, och industri.
Storkök: Minimerar fettpartiklar, mögel etc.