Med fokus på Miljö

Våra elektrostatfilter är inte enbart miljövänliga utan bidrar även till en bättre innemiljö.

Runt om i vår miljö finns det massivt med partiklar.

För stadsbor är det här kanske extra påtagligt och de kan lätt tränga in i våra hem och kontor.

Att helt stänga av ventilationen är inte någon vidare bra metod att komma bort från avgaser, då det ger andra dåliga konsekvenser.

Genom att investera i elektrostatfilter reduceras partikelspridningen till ett minimum i kombination med ett mycket lågt tryckfall.

Behöver inte bytas ut, kräver endast rengöring en gång om året.