Mobila högeffektiva
Luftreningsfilter

Egenskaper:

 • Tre fläkthastighete
 • Låg ljudnivå
 • Lätt att flytt för snabb placering där ren luft är ett krav
 • Förbättrar luftkvaliteten upp till 99 %
 • Byggd för kontroll av luftburen smitta
 • Programmerbar digital kontrollpanel
 • Intelligent övervakning av filtrens nedsmutsningsgrad
 • Natura -Systemet

En mikroprocessor styr kontrollen av filtreringen.

Filtret anpassas till graden av föroreningar.

Vi 85% tryckfall ges optisk signal då filtret skall rengöras.

Allt användaren behöver göra är att välja lämplig fläkthastighet.

Mobilfiltret går ett steg längre genom att kombinera effekterna av elektrostat filtret rengöring med ett system sam återställer den joniska balansen.

Aggregatet är utrusta för nattfunktion för att öka frisättningen av negativa joner dvs. man erhåller en extra städning av rummet.

Detta erbjuder SAF – Prolife & och SAF – Monolite.

Högeffektiv filtrering och reduktion av:

 • Fina och ultrafina partiklar.
 • Elektrostatiska ledningar upp till 99 %.
 • Smittsamma bakterier, influensavirus och sporer med ca. 77 % dagtid.
 • Tobaksrök.
 • Bakterienivåerna i rummet på natten till ca. 92 %.
 • Lättflyktiga organiska föroreningar (VOC)

NATUR SYSTEM ® teknik innehåller den mest kompletta system för behandling av luften till AQ1 (Air Quality 1) standard.

Med tanke på att atmosfären innehåller ett varierande antal föroreningskällor så som pollen, mögel, sporer, dammpartiklar, avgaser, bakterier & mikropartiklar mm så är luftrenaren försedd med en luftkvalitetssensor.

SAF – Monolife / ENG

SAF – Prolife / ENG