Mobila högeffektiva
Luftreningsaggregat

Utmärkande Egenskaper

 • Tre fläkthastigheter
 • Minimal ljudnivå
 • Lätt att flytt för snabb placering där ren luft är ett krav
 • Förbättrar luftkvaliteten upp till 99 %
 • Byggd för kontroll av luftburen smitta
 • Programmerbar digital kontrollpanel
 • Intelligent övervakning av filtrens nedsmutsningsgrad
 • Natura -Systemet

En mikroprocessor styr kontrollen av filtreringen.
Filtret anpassas till graden av föroreningar.

Vid 85% tryckfall ges optisk signal då filtret skall rengöras.

Allt användaren behöver göra är att välja lämplig fläkthastighet.
Detta system går ett steg längre genom att kombinera effekterna av elektrofiltrets rengöring med ett system som återställer den joniska balansen.
Aggregatet är också försedd med en nattfunktion för öka frisättning av negativa joner, dvs. man erhåller en extra städning av rummet.

Detta erbjuder luftrenaren SAF-170R

Högeffektiv filtrering och reduktion av:

 • Fina och ultrafina partiklar
 • Elektrostatiska laddningar upp till 99 %
 • Smittsamma bakterier, influensavirus och sporer med ca 77% dagtid
 • Tobaksrök
 • Bakterienivåerna i rummet på natten till ca 92%
 • Lättflyktiga organiska föroreningar (VOC)

NATUR SYSTEM ® teknik innehåller den mest kompletta system för behandling av luften till AQ1 (Air Quality 1) standard.

Med tanke på att atmosfären innehåller ett varierande antal föroreningskällor så som pollen, mögel, sporer, dammpartiklar, avgaser, bakterier & mikropartiklar mm så är luftrenaren försedd med en luftkvalitetssensor.

SAF-510

SAF-330