Rengöring

För en mer optimal ventilation och fria luftvägar bör ventilationssystem med jämna mellanrum rensas, vart tredje till vart sjätte år, beroende på hur anläggningen ser ut.

Anläggning med mekanisk ventilation rekommenderas att totalrensas vart tredje år medan hus med självdrag bör rensas minst vart sjätte år.

Tänk på att smutsiga ventilationssystem gör att luften inte kan transporteras som den skall och har du otur kan då en eventuell brand spridas snabbare och lättare med hjälp av damm och smuts.
På dagis och skolor är en sund och trygg miljö kanske extra viktigt. Vi vill ju inte att våra barn och ungdomar skall vistas i en ohälsosam miljö.

I flerfamiljshus (bostadsrätter och hyresrätter) är det extra viktigt att man ser över ventilationssystemen
för att dokumentera att luftflöden fungerar som de skall. Många bor ju i en hårt
utsatt storstadsmiljö.

 De boende aviseras i god tid med utförlig information. När rensningen är klar avrapporterar vi till er.

 Vi hjälper dig med rengöring av don, kanaler och aggregat och spisfläktar, kontakta oss idag för en offert.