ELEKTROSTATFILTER

SAF-FE

  • Ny generation elektrostatfilter som är byggd för att ersätta mekaniska filter.
  • Drifttider, serviceintervall & mätvärden publiceras på servern.
  • Loggning av VOC, O3, temperatur, fukt och filter tryck.
  • Erbjuder en komplett sortiment med avancerad givare.
  • Systemet bygger på flexibilitet.

PRODUKTBESKRIVNING

  • SAF-FE elektrostatfilter är byggda för att enkelt ersätta mekaniska filter.
  • Uppfyller filter klass ISO 16890:2016 med lägre tryckfall än pås filter.
  • Påverkar SFP talet positivt på grund av lägre filter tryck.
  • Reduktion av CO2 påverkan.
  • Behöver endast rengöras ca en gång om året

SAF-FE kan erbjuda kompletterande webblösningar med styr- & reglerutrustning med fokus på att framtidssäkra och optimera drift och service. Systemet bygger på flexibilitet och öppenhet för såväl standardutförande som kundanpassning. Mätvärden, drifttider, serviceintervall med mera publiceras i en webbserver samt över Modbus TCP för visning i överordnat operatörsgränssnitt.

SAF automationslösning bygger på enkelhet men också med möjlighet att bygga upp avancerade system med givare för mätning av exempelvis VOC, O3, temperatur och fukt och filter tryckfall.

SAF erbjuder en komplett flora med avancerade givare som samtliga kopplas mot automationssystemet över busskommunikation.
Systemet hanterar naturligtvis även klassiska analoga givare.

SAF -FE / ENG

SAF – FE RV / ENG

SAF – RAS System

SAF – X – Pro / ENG

SAF Reoclean / ENG